Döner Sermaye Gelir Belgesi Sayılır mı?

Pek çok özel kuruluş ve devlet kurumları, çeşitli gelirleri karşılamak ve çalışanların haklarını ödemek için döner sermaye yöntemini kullanmaktadır. Bu yöntemde, çeşitli sermaye dağılımlarına göre döner sermaye gelirlerini ikiye bölmek meselesidir. Merak uyandırıcı şey döner sermayenin gelir belgesi olup olmadığıdır.

Resmi Gazetede, döner sermayenin bütçe ve muhasebe düzenlemelerine ilişkin olarak, aşağıdaki amaç ve kapsamda belirtilmiştir: “Bu Tüzüğün amacı; hazırlanma, uygulama, sonuçlandırma ve muhasebe ve kontrol usul ve esaslarını hazırlamaktır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bünyesinde kurulan döner sermayeli işletmelerin faaliyet alanlarının ve işlemlerinin ve bütçelerinin denetimi. ”

Bu tablolara ek olarak, aşağıdaki bölümlerde döner sermaye kullanımının belirlenmesi, bu gelir tablosunun bir gelir belgesi olarak görülmeyeceğini göstermektedir;

“İşletme Dönemi süresince, Bakanlık, verilen ilk ve sürekli kamu görevlerinden dolayı ortaya çıkan malların ve hizmetlerin üretimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kamu idaresi bünyesinde kurulan teşebbüslere tahsis edilen sermayeyi tahsis eder Genel yönetim ilkelerine göre gerçekleştirilemeyen kamu idarelerine, yıl özkaynaklarda artışa neden olan her türlü işlemi değerlendirmek için kullanılır. “


No Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir